درست کردن غذای نذری در روزهای شهادت امامان و بزرگان دین از رسم های پسندیده ایرانیان میباشد. در روز ارتحال پیامبر اکرم (ص) مردم شیراز آشی با وزن 72 تن پخته و در میان عاشقان اهل بیت توزیع کردند.

در ادامه تصاویری از طبخ و توزیع آش نذری را میبینید.

آش نذری 72 تنی در شیراز + تصاویر - تصویر 1

آش نذری 72 تنی در شیراز + تصاویر - تصویر 2

آش نذری 72 تنی در شیراز + تصاویر - تصویر 3

آش نذری 72 تنی در شیراز + تصاویر - تصویر 4

آش نذری 72 تنی در شیراز + تصاویر - تصویر 5

آش نذری 72 تنی در شیراز + تصاویر - تصویر 6

آش نذری 72 تنی در شیراز + تصاویر - تصویر 7

آش نذری 72 تنی در شیراز + تصاویر - تصویر 8

آش نذری 72 تنی در شیراز + تصاویر - تصویر 9

آش نذری 72 تنی در شیراز + تصاویر - تصویر 10

عکس : علی زمانی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه