نوشیدن حدود نیم لیتر آب ۳۰ دقیقه قبل از غذا می تواند به کاهش وزن در بزرگسالان چاق کمک کند. پژوهشگران دانشگاه بیرمنگام می گویند که نتایج این تحقیق کوچک باید در آزمایشات بزرگتر تأیید شود. این تیم تحقیقاتی از ۸۴ شخص چاق داوطلب استفاده کردند که توسط دکترها معرفی شده بودند. به هر کدام از اینها یک برنامه مدیریت وزن ارائه شد که تغییرات سبک زندگی، گزینه های بهتر رژیم غذایی، و منافع ورزش بیشتر را پوشش می دهد. این شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. از یک گروه ۴۱ نفری خواسته شد که نیم ...

برای کاهش وزن قبل از غذا آب بنوشید

 

برای کاهش وزن قبل از غذا آب بنوشید
نوشیدن حدود نیم لیتر آب ۳۰ دقیقه قبل از غذا می تواند به کاهش وزن در بزرگسالان چاق کمک کند.پژوهشگران دانشگاه بیرمنگام می گویند که نتایج این تحقیق کوچک باید در آزمایشات بزرگتر تأیید شود. این تیم تحقیقاتی از ۸۴ شخص چاق داوطلب استفاده کردند که توسط دکترها معرفی شده بودند.
به هر کدام از اینها یک برنامه مدیریت وزن ارائه شد که تغییرات سبک زندگی، گزینه های بهتر رژیم غذایی، و منافع ورزش بیشتر را پوشش می دهد.
این شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. از یک گروه ۴۱ نفری خواسته شد که نیم ساعت قبل از غذا نیم لیتر آب بنوشند. نوشیدنی های کربنات دار یا نوشیدنی های شیرین مجاز نبودند.
از ۴۳ شرکت کننده دیگر خواسته شد تا قبل از خوردن غذا تصور کنند که سیر هستند.
بعد از ۱۲ هفته پیگیری، با یک مشاوره تلفنی بعد از دو هفته، گروهی که قرار بود قبل از غذا آب بنوشند، حدود ۲٫۸۷ پوند بیشتر از گروه دیگر وزن کم کردند.
افرادی که قبل از هر سه وعده غذایی آب فراوان نوشیدند، به طور متوسط، ۹٫۴۸ پوند در روز وزن کم کردند. انجام این کار به صورت یک بار در روز، یا انجام ندادن آن، به کاهش وزن متوسط ۱٫۷۶ پوند در روز منجر شد.
یافته های این تحقیق در ژورنال چاقی منتشر شده اند.
دکتر هلن پارتی، یکی از نویسندگان این تحقیق، گفت: “زیبایی یافته های این تحقیق در سادگی آنهاست. خوردن مقداری آب سه بار در روز، قبل از وعده های اصلی می تواند به کاهش وزن شما کمک کند. این کار وقتی همراه با دستورالعمل های نحوه افزایش میزان فعالیت های بدنی و استفاده از رژیم غذایی سالم باشد، به نظر می رسد که به رسیدن به افزایش وزن بیشتر در افراد کمک کند. این کاری است برای گنجاندن در برنامه روزمره خودمان، نیاز به زمان زیادی ندارد.”

برچسب ها: آب کاهش وزن ,
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه