سخنان دکتر علی شریعتی (3)

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش پیامک:

 سخنان دکتر شریعتی, سخنان علی شریعتی, اس ام اس فلسفی, سخنان دکتر علی شریعتی, سرگرمی

هر چه هست برای مصلحتی است...و هر که هست به خاطر منفعتی است.

و هیچ چیزبه<خودش>>نمی ارزد

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر روزی تهدیدت کردن بدان در برابرت ناتوانند..

اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست..

اگر روزی ترکت کردن بدان لیاقت با تو بودن را نداشته اند..

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مذهب شوخی سنگینی با من کرد .سالها مذهبی بودم بی آنکه خدایی داشته باشم...

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فلسفه زندگی انسان در این جمله خلاصه میشود.......

فدا کردن آسایش زندگی برای فراهم آوردن وسایل آسایش زندگی

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خدایا....بر اراده.دانش.عصیان.بی نیازی.حیرت.لطافت روح.شهامت و تنهایی من بیفزا

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عاقلانه

ازدواج کن

تا

عاشقانه

زندگی کنی

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آزادی!

در دامن اسارت می زاید؟

در زنجیر رشد می کند؟

از ستم تغذیه می کند:؟

با غصب بیدار می شود…

های… این سرنوشت آزادی است!

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی که در صحنه حق و باطل نیستی، هر جا که میخواهی باش، چه به نماز ایستاده باشی، چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکیست.

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به سه چیز تکیه نکن

غرور، دروغ و عشق

آدم با غرور می تازد

با دروغ می بازد

و با عشق می میرد

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم،

به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برایت دعا میکنم که خدا از تو بگیرد هر آنچه خدا را از تو میگیرد

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند.

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کاش خدا سه چیز را نمی آفرید .......

غرور،دروغ،عشق

تا هیچ گاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نزند

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خوب بودن ! کلمه هیجان آوری نیست .

خوبی ، در فارسی شکوه و عظمت خارق العاده ای ندارد ،

با متوسط بودن و بی بو و خاصیت بودن هم صف است

خوب بودن از نظر ما یعنی بد نبودن ! و این معنی مبتذلی است !

دکتر شریعتی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه