طنز؛ راهی جز استیضاح نمانده!

واقعا متاسفیم که حتی وقتی استکبار جهانی با ما رو بازی می‌کند باز متوجه خدعه و نیرنگش نمی‌شویم. واقعا آیا استفاده از 4g به نفع کشور ماست؟ آیا مشکل جوانان ما موی سر آنها...

رضا ساکی در ایسنا نوشت:

واقعا متاسفیم که حتی وقتی استکبار جهانی با ما رو بازی می‌کند باز متوجه خدعه و نیرنگش نمی‌شویم. واقعا آیا استفاده از 4g به نفع کشور ماست؟ آیا مشکل جوانان ما موی سر آنها... ببخشید 4g است؟ واقعا مجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مفهوم 4g آگاه نیست؟ الان شما از بچه‌سه ساله بپرسید که 4g یعنی چه به شما خواهد گفت. واقعا متاسف و دلواپس و نگرانیم از 4g.

دوستان این همه در تفکیک جنس کوشیدند تا مبادا پنبه و آتش یا بنزین و فندک یا نفت و فتیله به هم برخورد کنند و در اداره مسائل فوق‌ ناموسی پیش بیاید اما حالا با برقراری 4g دوباره زن و مرد قاطی شده‌اند. یعنی انگار مثل سابق زن و مرد در یک اتاق کار می‌کنند. 4g یک محل گناه دائمی است. برخی می‌گویند چرا آیفون تصویری خوب است اما ارتباط تصویری بد است. این افراد خودشان پاسخ خودشان را داده‌اند. آیفون تصویری ارتباط ایجاد نمی‌کند اما 4g باعث ارتباط تصویری می‌شود. شما که نمی‌توانی بروی در خانه مردم دو ساعت با آیفون تصویری حرف بزنی، اما با 4g می‌توانی.

جهت اطلاع روشنفکرنماهای وابسته به غرب و جهت اتمام حجت با دولت تدبیروامید عرض می‌کنیم که 4g یعنی for g یعنی برای گروه g8. بله، استکبار این بار دارد خیلی شفاف می‌گوید که 4g برای تحقق منافع g8 است و ما با غرور این سیستم را در کشور راه‌اندازی کرده‌ایم تا هر چه بیشتر به غرب وابسته شویم.

حالا درست است که روسیه در گروه g8 است و ما با روس‌ها ندار هستیم اما آمریکا و انگلیس و فرانسه را چه کنیم؟ آیا راهی جز استیضاح وزیر وجود دارد؟ واقعا الان الکی دلواپسیم؟ واقعا اگر خواهر شما یا مادر شما یا زن شما برای گرفتن پیاز به در خانه همسایه برود و زنگ بزند و همسایه قبل از این که جواب بدهد چند ثانیه از آیفون تصویری به ناموس شما نگاه کند و بعد گوشی را بردارد، شما خوش‌تان می‌آید؟ حالا این فقط آیفون تصویری است و اگر کسی بداند که ناموس شما 4g دارد دیگر واویلاست.

باقی بقای‌تان!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه