طنز؛ راه های آسان برای service کردن!

هفته نامه چلچراغ - محمد علی مومنی:

خانه های تاریخی باید service شوند! هر خانه ای پس از مدتی باید service شود. هر خانه ای که قدیمی تر باشد، باید بیشتر service شود که خوب شود. اگر این خانه خیلی قدیمی باشد، باید خیلی سرویس شود. مثل بیماری که باید مداوا شود. اگر بیمار خیلی بیمار باشد، باید بیشتر مداوا شود. اگر بیمار خیلی داغون باشد، فاتحه اش را می خوانند!

با استعمال این دستورالعمل چنان خانه های تاریخی را service کنید که چنگیز نکرد!

راه های آسان برای service کردن خانه های تاریخی


1- به لودر میدان بدهید

نازی نازی بودن بعضی ها واقعا روی اعصاب است. خرابکاران سنتی برای دود کردن خانه های قدیمی گزینه مناسبی نیستند. آنها خیلی شاعرانه با قضیه روبرو می شوند و می گویند: این خانه احساس دارد. دردش می آید و جمله های دیگری که بلغور می کنند. به خرابکاران نفهم میدان بدهید. لودر کلا نمی فهمد. خرابکار نفهم و بی احساسی است. بدهید قشنگ از ریشه دربیاورد که مایه عبرت دیگران شود که وسط تعدادی پروژه های شیک و با کلاس شهری خانه تاریخی احداث نکنند.

2- پرواز هواپیما بر فراز آنجا!

با توجه به تجربه های درخشان و ارزنده ما در زمینه صنعت هواپیمایی و سقوط موفقیت آمیز و دقیق هواپیما در مناطق شهری، اگر بشود هواپیما به جای سقوط در خیابان و بزرگراه روی خانه های تاریخی سقوط کند، بسیار مقرون به صرفه است. با این شیوه خبرنگارها هم مدام نق نمی زنند و همه باید از حادثه سقوط هواپیما متاسف بشوند. با توجه به اینکه خود سقوط هم معلوم نیست چگونه رخ داده، ماجرای تخریب خانه قدیمی هم مثل همان جعبه سیاه بین خودمان می ماند.

راه های آسان برای service کردن خانه های تاریخی


3- بترکانید

در صورتی که هواپیمای توپولف و آنتونف برای سقوط در دسترس نبود، استفاده از دینامیت هم بسیار مفید است. اصلا همین که تاریخ که به مرور شکل گرفته، در یک لحظه دود می شود و می رود به هوا خیلی مهیج است.

4- حتی خودتان را بترکانید!

اگر اجازه ورود لودر، هواپیما و هرگونه دینامیت و مواد منفجره ممنوع شد، هیچ راه چاره ای باقی نمی ماند جز عملیات انتحاری. با توجه به اهمیت و ضرورت service کردن خانه های تاریخی، اگر یک نفر هم بمب به خودش ببندد و برود خودش و خانه را بترکاند هم رواست و همواره از او به نیکی هر چه تمام تر یاد می شود.

قبل از ترکیدن به فاعل می گویند: ای که بترکی!

راه های آسان برای service کردن خانه های تاریخی


5- سرویس آبدار بزنید

آب بستن یکی از راه های بسیار موثر در فنا کردن هر چیز است. آب حتی سریال های تلویزیونی، رمان، مجله، برنامه رادیویی و هر چیز دیگر را هم فنا می کند، چه رسد به مقبره آقای کوروش. با آب بستن در خانه های تاریخی به سفره های زیرزمینی هم کمک می شود؛ چون سفره های زیرزمینی به مرور و در طول تاریخ تشکیل می شوند. بدیهی است که فرو رفتن آب در زمین یک خانه تاریخی همان کار را می کند و خانه هم به فنا می رود. این شیوه تخریب آبکی نامیده می شود.

6- بدهید دست مردم

اصلا بدون کمک مردم هیچ پروژه بزرگی پیش نمی رود. اجازه بدهید مردم به بازدید از این خانه های تاریخی بیایند، خودشان خوب بلدند چگونه دخل این خانه های تاریخی را بیاورند. در این شیوه اجازه بدهید مردم بر دیوارها یادگاری بنویسند و حالشان را بکنند. مشت کوبیدن به در و دیوار هم بسیار خوب و باحال است.

7- اسکانیا درمانی و پراید درمانی

از قابلیت حادثه آفرین بودن خودروها استفاده بهینه کنید. این همه اسکانیا نباید الکی و بیهوده چپ کند. مثلا اگر یک اسکانیا مستقیم برود توی دیوار یک خانه تاریخی، دیگر آن خانه به درد نمی خورد و مراحل تخری�� تسهیل می شود. بالاخره بعد از این همه اسکانیا به هدر دادن، باید بلد شده باشیم چه کار کنیم. حتی پراید را هم دست کم نگیرید. ماشاءالله در حادثه آفرینی خیلی گزینه باحالی است. تلفیق پراید و خانه تاریخی یکی از هنرهای جدید است.

8- شب در آرامش

اگر قانون یک چیزی باشد، عینهو خورشید، پس نتیجه گیری این می شود که وقتی خورشید غروب کرد، قانون هم غروب کرده و می شود چراغ راهنما را عینهو بنز رد کرد، می شود چاه غیرمجاز کند، می شود مهمانی های بی تربیتی برگزار کرد و کلی کارهای مورددار دیگر. خانه تاریخی خراب کردن که در شب خیلی کیف دارد. اصلا کارهای فرهنگی و پرداختن به موارد فرهنگی و تاریخی، در شب، از گذشته یک صفای دیگری داشته، دارد و خواهد داشت!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه