طنز؛ شوخی خرکی!

«بعضی از پسران جوان اصفهانی درحالی‌که بطری آب‌معدنی در دست دارند سوار بر موتور دنبال دختران جوان راه می‌افتند و به‌عنوان شوخی و تفریح آنها را به اسیدپاشی تهدید می‌کنند.» ما چند نوع شوخی داریم؛ شوخی پشت‌وانتی، شوخی دستی، شوخی خرکی.

ایسنا: «بعضی از پسران جوان اصفهانی درحالی‌که بطری آب‌معدنی در دست دارند سوار بر موتور دنبال دختران جوان راه می‌افتند و به‌عنوان شوخی و تفریح آنها را به اسیدپاشی تهدید می‌کنند.» ما چند نوع شوخی داریم؛ شوخی پشت‌وانتی، شوخی دستی، شوخی خرکی.

پوریا عالمی با بیان این مقدمه در ادامه طنز خود در شرق می‌نویسد:

شوخی پشت‌وانتی:
اینطوری است که مثلا پشت وانت نشستی یکی هلت می‌دهد پایین و بعد قاه‌قاه می‌خندد. یا یک مطلب احمقانه را به‌عنوان شوخی برایت نصفه‌شب اس‌ام‌اس می‌کنند و می‌گویند «بابات بر اثر تصادفی که دوساعت پیش جلو خانه‌اش اتفاق افتاد از خواب پرید.» در همه این جنس شوخی‌ها همه می‌خندند جز شما.

شوخی دستی:
یکدفعه شما را هل می‌دهند توی آب. یا پرت می‌کنند توی استخر. یا وقتی خوابید بادکنک بالای سرتان می‌ترکانند. یا روی شما اسم می‌گذارند و کاری می‌کنند همه شما را به این اسم صدا کنند. یا از قول شما می‌روند به آدم‌های دیگر مزخرفات تحویل می‌دهند و می‌گویند همه این حرف‌ها را فلانی زده. در همه این جنس شوخی‌ها همه می‌خندند جز شما که دارید گریه می‌کنید.

شوخی خرکی:
شوخی خرکی ولی شوخی جدیدی است. شوخی‌ای است که خر طفلک هم ازش سر درنمی‌آورد و خیلی ناراحت است که چنین کارهایی به‌پاش می‌زنند. شوخی با مرگ دیگران است. شوخی با مصیبت دیگران است. شوخی با لامپ است. شوخی با فیلم خصوصی فلان بازیگر است که منتشرش می‌کنی تا بخندی. شوخی با مریضی دیگران است. شوخی با نقص عضو دیگران است. شوخی با چیزی است که دست مردم نبوده و طبیعت و زندگی برایشان پیش آورده. شوخی غم‌انگیز مجری‌های تلویزیون با آقای دوشواری است که ساده‌دلانه دارد حرفش را می‌زند و آنان دارند به ریشش می‌خندند و بعد فیلمش را منتشر می‌کنند تا همه به او بخندند. شوخی خرکی دست‌انداختن مردم است که دستشان به جایی بند نیست. شوخی خرکی ریختن آب‌معدنی روی سروصورت زنان و دخترانی است که وحشت اسید وجودشان را سوزانده، که اسید بدن همشهری‌شان را سوزانده و شما تهدید به اسیدپاشی می‌کنی و بعد رویش آب می‌ریزی و می‌خندی. شوخی‌خرکی یعنی بیماری. شوخی‌خرکی‌کنندگان را باید به تخت بستشان. آنان ترسناک‌تر از کسی هستند که پول می‌گیرد تا کاری کند. در شوخی خرکی هیچ‌کسی نمی‌خندد جز بیماری که دارد مریضی‌اش را سر دیگران خالی می‌کند تا بخندد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه