علائم بیماری روانی خفیف و شدید را بشناسیم

علائم بیماری روانی:تشخیص نابهنجاری ها و اختلالات روان شناختی، از جمله مباحث تخصصی و پایه ای در روان شناسی است و نظام های تشخیصی خاصی برای آن وجود دارند بنابراین باید قابل درک باشد که فرآیند تشخیص اختلالات روانی کاری تخصصی بوده و خارج از این چارچوب می تواند منجر به برچسب زدن به افراد گردیده و مطمئناً اثرات تخریبی برجا خواهد گذاشت.

علائم بیماری روانی

علائم بیماری روانی

از طرفی بیماری روانی یک عبارت گسترده برای توصیف شمار زیادی از بیماری ‌های مربوط به روان است و اینکه دقیقاً نمی دانیم چه مورد خاصی مد نظر است باید متذکر گردیم که مجموعه نشانگان تشخیصی باید متناسب با زمان خود در نظر گرفته شوند

برای مثال، در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM) بیماری روانی این گونه تعریف شده است: "رفتاری که از لحاظ بالینی معنی دار باشد، یا نشانگان روان شناختی یا الگویی که در یک شخص بروز می یابد و با پریشان حالی (نشانه دردناک)، ناتوانی (اختلال در یک یا چند حوزه مهم کنش وری)، افزایش خطر مرگ، درد، ناتوانی یا از دست دادن آزادی مرتبط است. بعلاوه، این نشانگان یا الگوها نباید فقط واکنش مورد انتظار به حادثه خاصی مانند مرگ یکی از عزیزان باشد."

در عین حال ذکر علائم هشدار دهنده بیماری های روانی برای شما و دیگر خوانندگان گرامی مفید است.با دلگرم همراه شوید:

 

علائم هشدار دهنده بیماری های شدید روانی (سایکوز)

::علائم بیماری روانی:ناراحتی شدید روانی و حالت غیر طبیعی در رفتار و گفتار مثل حرفهای بی ربط و غیر منطقی و رفتار غیر طبیعی و عجیب و غریب و داشتن افکار هذیانی

::علائم بیماری روانی:شنیدن یا دیدن چیزهایی که دیگران نمی شنوند یا نمی بینند

::علائم بیماری روانی:عدم کنترل رفتار خود و حمله به دیگران و یا آسیب رساندن به خود

::علائم بیماری روانی:دشواری و ناتوانی در تمرکز

::علائم بیماری روانی:انجام ندادن فعالیتهای مناسب در محیط خانه و محل کار

::علائم بیماری روانی:این دسته بیماریها گاه به صورت تدریجی و زمانی ناگهانی ایجاد می شود

::علائم بیماری روانی:رفتار غیر عادی آنان برای مردم و خودشان ایجاد مزاحمت می نماید

::علائم بیماری روانی:گاهی وسایل و چیزهای غیرضروری و بیهوده و بی هدف را جمع آوری می کنند.

 

 

علائم هشدار دهنده بیماری های خفیف روانی (نوروز)

::علائم بیماری روانی:دلهره و اضطراب و بیقراری در فرد و اغلب اوقات عصبانی و پرخاشگر است

::علائم بیماری روانی:غصه دار بودن و ناامیدی و همچنین نسبت به کار و زندگی و اطرافیان خود رفتار مناسب نشان نمی دهد مثل کناره گیری از دیگران و گرایش به انزواطلبی

::علائم بیماری روانی:داشتن ترسهای بی مورد

::علائم بیماری روانی:احساس سستی، رخوت و کوفتگی در بدن

::علائم بیماری روانی:احساس درد در نقاط مختلف بدن از جمله سر و گردن، دست و پا، شکم، کمر و اندامها

::علائم بیماری روانی:احساس بی اشتهایی، افسردگی و همچنین داشتن وسواس

::علائم بیماری روانی:علائم فوق با کم و زیاد شدن فشارها و مشکلات زندگی کم و زیاد می شود و گاه ماهها و سالها ادامه پیدا می کنند

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه