ضرب المثل

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (چ)

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. ضرب المثل های ایرانی. چار دیواری اختیاری. چاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسی. چاه نکنده منار دزدیده. چاقو دسته خودشو نمیبره. چاه کن همیشه ته چاهه. چرا توپچی نشدی. چراغی که به خونه رواست، به مسجد حرام است. چشته خور بدتر از میراث خوره. چوب را که برداری، گربه دزده فرار میکنه. چوب معلم گله، هر کی نخوره خله. چشمش هزار کار میکنه که ابروش نمیدونه. چغندر گوشت نمیشه، دشمنم دوست نمیشه. چنار در خونه شونو نمی بینه. چوب خدا صدا نداره ، هر کی بخوره دوا نداره. چوب دو سر طلا ست. چو به گشتی، طبیب از خود میازار --- چراغ

ادامه مطلب ...
گفتم آدم نمی‌شوی، نگفتم شاه نمی‌شوی

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. داستان ضرب المثل گفتم آدم نمی‌شوی، نگفتم شاه نمی‌شوی. این ضرب‌المثل در نکوهش کسانی که به مقامات دنیوی رسیده‌اند، ولی هیچ بهره‌ای از انسانیت و اخلاق نبرده‌اند، به کار می‌رود. پدری منکر آن بود که پسرش با شعور و آدم شود. از قضا آشوبی در مملکت به پا شد و در آن واقعه، پسر به سرکردگی و حمایت اشرار به سلطنت رسید. چون به تخت نشست، فرمان داد پدرش را با خفّت به حضورش آورند. چون پدر را در تعبِ بند و زنجیر نگریست، گفت: نه تو آن بودی که مرا می‌گفتی آدم نمی‌شوی؟! ببین به چه مقام رسیده‌ام! پدرش جواب داد: اکنون نیز

ادامه مطلب ...
ضرب المثل به ترتیب حروف

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. انواع ضرب المثل , ضرب المثل های قدیمی. تا ابله در جهانه، مفلس در نمیمانه. تابستون پدر یتیمونه. تا پریشان نشود کار بسامان نرسد. تا تریاق از عراق آرند، مار گزیده مرده باشد. تا تنور گرمه نون و بچسبون. تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرون. تا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نکرده بود. تا کرکس بچه دارشد، مردار سیر نخورد. تا گوساله گاو بشه ، دل مادرش آب میشه. تا مار راست نشه توی سوراخ نمیره. تا نازکش داری نازکن، نداری پاهاتو دراز کن. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. تا هستم بریش تو بستم ! تب تند عرقش زو

ادامه مطلب ...
ضرب المثل مهمان روزی خودش را با خودش می‌آورد

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. ضرب المثل مهمان روزی خودش را با خودش می‌آورد و بلای صاحب‌خانه را با خودش می‌برد. این ضرب المثل در فواید و آثار مهمان‌داری و مهمان‌نوازی و در نکوهش کسانی که تنگ‌نظرند و چشم دیدن مهمان را ندارند استفاده می شود. داستان ضرب المثل :. روزی مهمانی به کلبه محقّر مرد صاحب بصیرت وارد شد. آن مرد، مَقدم او را گرامی داشت و با وجود تنگدستی صمیمانه از وی پذیرایی کرد و آنچه داشت در طبق اخلاص نهاد و برای او آورد. مهمان با دلی شاد و خرسند از او خداحافظی کرد و رفت ولی همین که قدم از خانه بیرون گذاشت صاحب‌خانه از پشت مشا

ادامه مطلب ...
ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ت)

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. انواع ضرب المثل , ضرب المثل های قدیمی. تا ابله در جهانه، مفلس در نمیمانه. تابستون پدر یتیمونه. تا پریشان نشود کار بسامان نرسد. تا تریاق از عراق آرند، مار گزیده مرده باشد. تا تنور گرمه نون و بچسبون. تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرون. تا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نکرده بود. تا کرکس بچه دارشد، مردار سیر نخورد. تا گوساله گاو بشه ، دل مادرش آب میشه. تا مار راست نشه توی سوراخ نمیره. تا نازکش داری نازکن، نداری پاهاتو دراز کن. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. تا هستم بریش تو بستم ! تب تند عرقش زو

ادامه مطلب ...
ضرب المثل هنوز کفش‌هایم را پیدا نکرده‌ام

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. داستان ضرب المثل هنوز کفش‌هایم را پیدا نکرده‌ام. تقلید کورکورانه از دیگران موجب رسوایی انسان می‌شود. در نکوهش تقلید کورکورانه و اطاعت بی‌چون و چرا از دیگران و آن‌گاه که کسی به تقلید از دیگری بخواهد کاری انجام دهد و نتواند رسوا شود، به کار می‌رود. خواجه‌ای، خوش خدمتی غلام خود را پیش جمعی می‌ستود و می‌گفت: آن‌چنان این غلام وظیفه‌شناس است که وقتی او را به جایی می‌فرستم، چون در راه به چیزی توجه ندارد، لحظه بازگشتنش را هم می‌توانم پیش‌بینی کنم. حاضران درخواست کردند که این امر شگفت را به آنان نشان دهد. خوا

ادامه مطلب ...
ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ج)

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. انواع ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا. «جا تره و بچه نیست. ». «جاده دزد زده تا چهل روز امنه. ». «جای سوزن انداختن نیست. ». «جایی نمی‌خوابه که آب زیرش بره. ». «جایی که میوه نیست چغندر، سلطان مرکباته. ». «جلوی آب رودخانه را می‌شود گرفت، جلوی حرف (دهن) مردم را نه. ». «جواب ابلهان خاموشیست. ». «جواب‌های، هویه. ». «جوانی کجائی که یادت بخیر. ». «جوجه را آخر پائیز می‌شمرند. ». «جوجه همیشه زیر سبد نمی‌مونه. ». «جو دادن خر تو کتل (کوتل) فایده نداره. ». «جون به عزرائیل نمی‌ده. ». «جهود، دعاش را آورده. ». «جیبش تار

ادامه مطلب ...
ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (پ)

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. ضرب المثل های ایرانی, ضرب المثل. پا را به اندازه گلیم باید دراز کرد !. پای خروستو ببند، بمرغ همسایه هیز نگو !. پایین پایین ها جاش نیست، بالا بالا ها راش نیست !. پز عالی، جیب خالی !. پس از چهل سال چارواداری، الاغ خودشو نمیشناسه !. پس از قرنی شنبه به نوروز میافته !. پستان مادرش را گاز گرفته !. پسر خاله دسته دیزی !. پسر زائیدم برای رندان، دختر زائیدم برای مردان، موندم سفیل و سرگردان !. پدر کو ندارد نشان از پدر — تو بیگانه خوانش نخوانش پسر !. پشت تاپو بزرگ شده !. پنج انگشت برادرند، برابر نیستند !. پوست خرس

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا ضرب المثل به ترتیب الفبا ضرب المثل به ترتیب حروف

ادامه مطلب ...
ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ب)

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. انواع ضرب المثل، ضرب المثل های ایرانی. بازی اشکنک داره ، سر شکستنک داره. با آل علی هر که در افتاد ، ور افتاد . با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت. با این ریش میخواهی بری تجریش ؟. با پا راه بری کفش پاره میشه، با سر کلاه. با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمیشی. برادر پشت ، برادر زاده هم پشت. خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بکش. باد آورده را باد میبرد. بالابالاها جاش نیست، پائین پائین ها راش نیست. با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. بادنجان بم آفت ندارد. بارون آمد، ترکها بهم رفت. با یک گل بهار نمیشه. ب

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا ضرب المثل به ترتیب الفبا ضرب المثل ب ترتیب حروف الفبا

ادامه مطلب ...
ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا ( الف )

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. انواع ضرب المثل های جالب و خواندنی. اجاره نشین خوش نشینه !. ارزان خری، انبان خری. از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم. از اونجا مونده، از اینجا رونده. از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره. از این امامزاده کسی معجز نمی بینه. از این دم بریده هر چی بگی بر میاد. از این ستون به آن ستون فرجه. از بی کفنی زنده ایم. از دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. از تنگی چشم پیل معلومم شد --- آنانکه غنی ترند محتاج ترند. از تو حرکت، از خدا برکت . از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است. از خر افتاده، خ

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا ضرب المثل به ترتیب الفبا ضرب المثل به ترتیب حروف

ادامه مطلب ...
ضرب المثل همه ی راه ها به رم ختم می شوند

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. داستان ضرب المثل همه ی راه ها به رم ختم می شوند. عبارت بالا را باید از مثل های سائره در قاره اروپا دانست که در رابطه با افراد قادر و توانا در کلیه شئون و مسایل مهم به کار می رود و در این گونه موارد مختلف امتحان حل مشکلات داده باشد اصطلاحاً گفته می شود: به خود زحمت ندهید و مغز و فکرتان را خسته نکنید همه راهها به رم ختم می شوند. یعنی: فلانی را ببینید تا مشکلات شما را فیصله دهد. بنابر یک ضرب المثل قدیمی همه راه ها به رم ختم می شوند. راه تاریخ و راه بشر نیز به رم می-انجامد. در آن زمان کشور به جایی اطلاق

همه ضرب المثل ها همه ضرب المثل ضرب المثل راه

ادامه مطلب ...
ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا ( آ )

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. انواع ضرب المثل های ایرانی. ضرب‌المثل گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن‌ها نهفته است. بسیاری از این داستان‌ها از یاد رفته‌اند، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست؛ بااین‌حال، در سخن به‌کار می‌رود. شکل درست این واژه «مَثَل» است و ضرب در ابتدای آن اضافه است. به عبارتِ دیگر، «ضرب المثل» به معنای مَثَل زدن (به فارسی: داستان زدن) است. آب از آب تکان نمیخوره !. آب از سر چشمه گله !. آب از دستش نمیچکه !. آب از سرش گذشته !. آب را گل آلود میکنه که ماهی بگیره

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا ضرب المثل به ترتیب الفبا ضرب المثل به ترتیب حروف

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل سبیلش را

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. عبارت بالا کنایه از رشوه دادن و به اصطلاح دیگر حق و حساب دادن است. برای رشا و ارتشا اصطلاحات زیادی وجود دارد که از همه مصطلح و معروفتر همین ضرب المثل بالا و اصطلاح «خر کریم را نعل کرد» است. در بعضی از کتب تاریخی آمده که فرستادگان خسرو پرویز پادشاه ساسانی که همه سبیل های کلفت داشتند چون به خدمت پیامبر رسیدند، حضرت فرمود : «من تشبه بقوم فهو منهم». به همین جهت مسلمین از آن تاریخ سبیل را کوتاه کردند و بر ریش افزودند. در عصر صفویه بازار سبیل دوباره رونق یافت و سلاطین صفویه به علت انتساب به «شیخ صفی الدین

داستان ضرب المثل ها داستان ضرب المثل

ادامه مطلب ...
ضرب المثل ستون پنجم دشمن

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. ریشه تاریخی ضرب المثل ستون پنجم دشمن. ضرب‌المثل «ستون پنجم دشمن» یا به نقلی دیگر «مگر تو ستون پنجم دشمنی؟». کاربرد ضرب المثل : ضرب‌المثلی که به معنای کنایی به افرادی اطلاق می‌شود که خواسته و ناخواسته کاری می کنند که به ضرر گروه خودی و نزدیکانشان تمام می‌شود. در مورد ریشه این ضرب‌المثل آورده اند که. در ضرب المثل «ستون پنجم دشمن» که البته امروز یک اصطلاح رایج در ادبیات سیاسی محسوب می‌شود، «ستون پنجم» به معنای جاسوس است. البته شاید بتوان در تعبیر درست‌تر گفت اگرچه جاسوس در معنای اصلی خود کسی است که مصلحت

ضرب المثل ستون ضرب المثل ستون پنجم ضرب المثل دشمن

ادامه مطلب ...
ضرب المثل الهی که آقام آب بخواهد!

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. داستان ضرب‌المثل «الهی که آقام آب بخواهد!»,ضرب المثل درباره تنبلی. ضرب‌المثل «الهی که آقام آب بخواهد!» کنایه از آدم تنبلی است که حتی برای رفع تشنگی خودش هم تلاشی نمی کند و منتظره تا دری به تخته‌ای بخورد و او هم به نوایی برسه. آنقدر در این تنبلی زیاده‌روی می‌کند که حتی حاضره ضرر گاهی وقت‌ها به جانش هم برسد. اما ببینیم این مثل از کجا شکل گرفت؟. روزگار گذشته روزگار ارباب و نوکری بود. اربابانی که ثروتمندان جامعه بودند و برای رفع اموراتشان نوکری استخدام می‌کردند و از این راه او را هم به یک نوایی می‌رساندن

ضرب المثل الهی ضرب المثل آب ضرب المثل

ادامه مطلب ...
ضرب المثل کوه به کوه نمي رسد

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. داستان ضرب المثل کوه به کوه نمی رسد، اما آدم به آدم می رسد. کوه به کوه نمی رسد، اما آدم به آدم می رسد. در دامنه دو کوه بلند، دو آبادی بود که یکی «بالاکوه» و دیگری «پایین کوه» نام داشت؛ چشمه ای پر آب و خنک از دل کوه می جوشید و از آبادی بالاکوه می گذشت و به آبادی پایین کوه می رسید. این چشمه زمین های هر دو آبادی را سیراب می کرد. روزی ارباب بالا کوه به فکر افتاد که زمین های پایین کوه را صاحب شود. پس به اهالی بالاکوه رو کرد و گفت: «چشمه آب در آبادی ماست، چرا باید آب را مجانی به پایین کوهی ها بدهیم؟ از امرو

ضرب المثل کوه ضرب المثل کوه به کوه ضرب المثل با کوه

ادامه مطلب ...
مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. داستان ضرب المثل مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. کسی که بلایی بر سرش آمده و تجربه تلخی از چیزی دارد ، در آن مورد بدگمان و محتاط تر می شود . بعضی حوادث یا خاطرات تلخ ، چنان تاثیری در روح انسان می گذارد که حتی با گذشت زمان نیز فراموش نمی شود. شرایطی که به موجب یاد آوردن آن خاطره یا حادثه شود، می تواند در رفتار و عمل شخص تاثیر بگذارد. در چنین مواردی از این ضرب المثل استفاده می شود. خانه ای را موش برداشته بود . گربه ای متوجه ی موضوع شد ، به آنجا رفت و تا می توانست از آنها خورد . کشتار بی رحمانه

مار گزیده از ریسمان مار سیاه سفید مار سیاه و سفید

ادامه مطلب ...
ضرب المثل مشک آن است که خود ببوید،نه آنکه عطار بگوید

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. داستان ضرب المثل مشک آن است که خود ببوید،نه آنکه عطار بگوید. رفتار هرکس باید معرف و بیانگر فضایل و منزلت او باشد نه اینکه دیگران از او تعریف کنند. هر چیز باید خودش خاصیت خود را نشان دهد. با تعریف کردن و گفتن این که چنین است و چنان است، نمی توان به خصوصیات و ویژگی های چیزی اضافه کرد. این مَثَل در تأکید این مطلب به کار می رود. توضیح. مشک ماده معطری است که در کیسه ای کوچک و زیر شکم آهوی نر قرار دارد. مشک تازه، ماده ای روغنی، معطر و قهوه ای رنگ است. خشک شده آن سخت و شکننده و رنگش قهوه ای تیره مایل به سی

مشک آن است که خود ضرب المثل عطار مشک آن است که عطار بگوید

ادامه مطلب ...
ضرب المثل خدا روزي رسان است اما يك سرفه ای هم بايد كرد!

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. داستان ضرب المثل های ایرانی ،ضرب المثل. شخص ساده‌لوحی مکرر شنیده بود که خداوند متعال ضامن رزق بندگان است و به هر موجودی روزی رسان است. به همین خاطر به این فکر افتاد که به گوشه مسجدی برود و مشغول عبادت شود و ��ز خداوند روزی خود را بگیرد. به این قصد یک روز از سر صبح به مسجد رفت و مشغول عبادت شد همین که ظهر شد از خداوند طلب ناهار کرد. هرچه به انتظار نشست برایش ناهاری نرسید تا اینکه شام شد و او باز از خدا طلب خوراکی برای شام کرد و چشم به راه ماند. چند ساعتی از شب گذشته درویشی وارد مسجد شد و در پای ستونی ن

ضرب المثل خدا ضرب المثل روزی خدا روزی رسان است

ادامه مطلب ...
ضرب المثل پا را به اندازه گليم خود دراز كن

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. داستان ضرب المثل پا را به اندازه گلیم خود دراز کن. در انجام کارها باید حد و مرز خود را شناخت و به اندازهٔ شأن و توان خود پیش رفت . روزی شاه عباس از راهی می‌گذشت. درویشی را دید که روی گلیم خود خوابیده است و چنان خود را جمع کرده که به اندازه گلیم خود درآمده. شاه دستور داد یک مشت سکه به دروش دادند. درویش شرح ماجرا را برای دوستان خود گفت. در میان آن جمع درویشی بود، به فکر افتاد که او هم از انعام شاه نصیبی ببرد، به این امید سر راه شاه پوست تخت خود را پهن کرد و به انتظار بازگشت شاه نشست. وقتی که موکب شاه

ضرب المثل پا ضرب المثل اندازه ضرب المثل گلیم

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه