نوشته‌هایی با برچسب "راه دور کشور"

راه های دور زدن سرود ملی کشور میهمان! راه های دور زدن سرود ملی کشور میهمان!

هفته نامه چلچراغ:. 1- از حنای یک بار مصرف «نقص فنی» استفاده کنید. یکی از دستورالعمل های قضاقورتکی همان است که صداوسیما در مسابقه اول ایران و آمریکا به خوبی اجرا کرد؛ نقص فنی! این کار از عهده هر ننه قمری برمی آید. فقط جو نگیردتان نقص فنی طولانی بشود که پشت سرتان حرف دربیاورند که اینها میزبانی شان خوب نیست. حرف مفت زن اند دیگر. همان در حد یک دقیقه که سرود ملی کشورشان پخش نشود، برای سوختن شان کافی است. 2- سرود خودمان را هم بی خیال شویدخوشبختانه صدا و سیما نیاز ندارد همه چیز و هر دستورالعمل قضاقورتکی را به آن بگویید. خودش قضاقورتکی سرخود است.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه