نوشته‌هایی با برچسب "ضرب المثل انگلیسی"

ضرب المثل های مشهور انگلیسی درمورد پول ضرب المثل های مشهور انگلیسی درمورد پول

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش ضرب المثل:. ضرب المثل های انگلیسی با معنی فارسی در مورد پول. A fool and his money are soon parted. افرادی که با بیدقتی پولشان را خرج می کنند و بالاخره فقیر می شوند. A good name is better than riches. آبرو و نام نیک بهتراز ثروت است بقول سعدی: نام نیکو گر بماند زادمی به کزو ماند سرای زرنگار. A good payer is master of another's purse. کسی که درمورد بازپرداخت بدهی خود خوش قول و درستکار باشد می تواند هرموقع که لازم شد پول قرض بگیرد. Early to bed and early to rise makes a man healthy,wealthy and wise. سحر خیزی باعث کامیا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه